Situaciones de riesgo social como agravante de las patologías o las dificultades en el desarrollo del niño (en catalán)

Reseña breve:

Trabajo final del Máster en Atención Temprana de ISEP

Tesina en catalán.

«La idea i la manera de treballar el tema de la tesina va sorgir mitjançant la consecució de les pràctiques com a treballadora social dins de l’àmbit de l’atenció precoç.
D’una banda, es va poder observar que en una part considerable dels casos socials que es va tenir l’oportunitat de treballar, l’entorn desfavorable era el responsable de gran part de les dificultats en el desenvolupament del nens que no presentaven patologia. Fins i tot, en alguns dels casos, on sí s’havia detectat patologia, es podia veure agreujada per culpa de les situacions de risc social o la funcionalitat i/o l’autonomia del nen podia quedar minvada.
En aquest sentit, es va considerar molt interessant poder explicar en què es basa el desenvolupament dels nens, quines poden ser les situacions de risc social que incideixen i emmarcar-ho dins del que es considera un entorn òptim pel creixement, tenint en compte la realitat del nen i de la seva família.»

Autor:

Yolanda Salinas Zapater