Estudi de cas únic: implementació d’un saac en un infant amb trastorn de l’espectre autista

Reseña breve:

Avui en dia, s’estima que entre un terç i la meitat d’infants i adults amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) no fa un ús funcional de la parla. A més, és de coneixement universal que presenten dificultats per a comunicar-se i per al llenguatge oral. Per aquest motiu, cada vegada s’aposta més per a utilitzar sistemes de comunicació augmentativa i alternativa (SAAC). Els SAAC es defineixen com a formes d’expressió diferents del llenguatge oral, que tenen l’objectiu de compensar les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb discapacitat. El treball escrit a continuació comença amb la recerca i investigació dels conceptes TEA i SAAC i, seguidament, proposa un pla d’intervenció per a un infant amb TEA a qui se li vol implementar un SAAC. Per a fer aquest treball, ens hem basat en una metodologia on l’infant és el centre de la intervenció composada per 10 sessions amb l’objectiu d’anar introduint el SAAC escollit.

Autor:

Laia Lahoz