Desregulacions sensorials en nens amb autisme abordades de la terapia d’integració social (en català)

Reseña breve:

El dèficit sensorial en individus amb autisme està present en la majoria dels casos i inclou múltiples sistemes sensorials. En algunes ocasions, els problemes sensorials de nens amb autisme, poden ser confosos amb conductes inadequades, actituds desadaptatives o conductes apreses o poden ser ignorats. Això pot afectar negativament a la intervenció que realitzem amb aquesta població o els poden afectar en el seu dia a dia. Aquest treball, permet fer un cerca sobre quins són els problemes sensorials més freqüents en nens amb TEA i pretén buscar formes d’abordar les desregulacions des de la Teràpia d’Integració Sensorial com a intervenció complementària. Aquesta recerca es realitzarà a través de literatura que descrigui aquests dèficits sensorials.

Autor:

Helena Torres