ISEP

Nuestro objetivo es tu triunfo profesional

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (en catalán)

 • Reseña breve:

  Trabajo final del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje de ISEP

  ” Penso que actualment un dels temes que més preocupa a l’escola i sobretot a les famílies és el del TDAH. Aquest trastorn afecta a milions de nens i adults, però hem de remarcar que és dona en major freqüència a la infància. Normalment es sol diagnosticar per primera vegada als primers anys d’escolarització. També hem de remarcar que aquest trastorn es manifesta més als nens que a les nenes.

  Tot i ser difícil diagnosticar aquest trastorn hem de tenir present que els primers símptomes que podem notar és quan comença afectar directament al seu rendiment escolar i això pot ser degut a les seves dificultats d’atenció i problemes de conducta.

  Tot i així és difícil de reconèixer i podem dir que menys de la meitat dels afectats aconsegueix un diagnòstic adequat i complert.

  Alhora, també hem de tenir present que molta gent atribueix hiperactivitat a qualsevol nen mogut i sovint es diagnostiquen casos hiperactius que realment no ho són. Per tant, com que a nivell popular existeix una idea difusa i amb freqüència equivocada del què és i significa el TDAH, això m’ha dut a realitzar una petita investigació de la realitat del síndrome. ”

  Tesina en catalán

 • Autor: Laura Riba Alcobé