ISEP

Nuestro objetivo es tu triunfo profesional

Sintaxicomanía de Disney (en catalán)

 • Reseña breve:

  Trabajo final del Máster en Logopedia de ISEP

  “Sintaxicomania de Disney és un joc que si es duu a terme correctament pot ser un joc molt interessant per analitzar la sintaxi dels nens entre 6-7 anys.

  És important que el professional motivi al nen en tot moment i feliciti les actituds correctes que tingui. Així doncs, serà més fàcil guanyar –nos la confiança del nen i poder crear un vincle afectiu que faciliti l’aprenentatge.

  El paper del professional és molt important ja que d’ell depèn que sigui un joc divertit i eficaç per l’aprenentatge. Qualsevol situació donada pel nen és interessant dur-la a terme. El fet que el referent jugui fa que també el nen hagi de corregir, hagi d’estar atent i concentrat en tot moment per tal de porta a terme cadascuna de les tasques correctament. ”

  Tesina en catalán

 • Autor: Helga Martínez Quintana