ISEP

Nuestro objetivo es tu triunfo profesional

A propósito de un caso de afasia mixta (en catalán)

 • Reseña breve:

  Trabajo final del Máster en Logopedia de ISEP

  “El cas que presenta aquest treball és el d’un pacient amb una afàsia mixta de predomini motor. L’elecció d’aquest cas s’ha fet degut a la importància que té la rehabilitació i recuperació del llenguatge en el pacient. Donat que en casos com aquest, la greu afectació lingüística i comunicativa del pacient, converteixen els dèficits en un gran impediment en la realització de la seva vida personal, qualitat de vida i relació amb les persones i l’entorn.

  D’altra banda, la complexitat dels elements que intervenen en el procés rehabilitador, fan el cas interessant des del punt de vista terapèutic, la priorització d’objectius i l’aplicació del tractament adequat a cada simptomatologia.

  Justament la mort com a conseqüència d’una malaltia cerebrovascular és la segona causa de mort a l’estat espanyol (Instituto Nacional de Estadística, 2010). I la incidència de les alteracions del llenguatge en persones que han patit un Ictus és molt elevada, on la recuperació de la comunicació del pacient dependrà, en gran mesura, de la estimulació i el tractament que es faci durant el període de rehabilitació.”

  Tesina en catalán

 • Autor: Júlia Preckler Nualart