Musicoterapia y discapacidad intelectual

Reseña breve:

Trabajo final del Máster en Musicoterapia de ISEP.

«Una de les motivacions principals que m’ha portat a realitzar aquesta tesina, és buscar dades que confirmin la meva intuició inicial, dades basades en evidències científiques i en la meva experiència personal, dades que puguin demostrar que amb la musicoteràpia es pot millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel.lectual. He cercat evidències científiques, articles d’investigacions, llibres… que parlin dels beneficis de la musicoteràpia…»

Tesina en catalán.

Autor:

Marta Real Aligué