La relación terapéutica (en Catalán)

Reseña breve:

«La idea de realitzar aquest treball neix a partir de l’article » Factores atribucionales de la efectividad terapeutica» (Moreno, 2008) que assenyala la rellevància de la relació terapèutica com una de les variables més influents en el canvi terapèutic i aquesta relació, segons el meu parer, passa inevitablement per la comunicació entre terapeuta i pacient.

Concretament els resultats en la investigació sobre l’eficàcia en psicoteràpia han mostrat que semblen ser variables comunes relacionades amb el pacient (expectativa de cura, fe en el terapeuta, etc) amb el terapeuta (empatia mostrada, capacitat d’escolta, etc) i, en especial amb la interacció terapèutica (aliança terapèutica) les que explicarien un major percentatge del canvi terapèutic…»

Autor:

Magda Gou Alsina