Els PQPI en una escola d’educació especial (en catalán)

Reseña breve:

“El dret a l’Educació és un fet inqüestionable a dia d’avui. Un dret que tothom ha de gaudir per tal de tenir unes mínimes garanties de poder lluitar amb certa igualtat de condicions per arribar a consolidar un futur òptim; un futur amb el màxim d’autonomia tant a nivell personal com laboral: tenir coneixements, habilitats socials i laborals, hàbits i actituds adequades, etc. Aquest dret, però, a vegades no pot exercir-se ni assolir-se per la “via ordinària” degut a unes dificultats personals que fan més complex i costós seguir el camí traçat i que requereix agafar alguna drecera; dreceres que, per sort, cada vegada estan més ben cuidades…”

Autor:

Raquel Galán Osed