ISEP

Nuestro objetivo es tu triunfo profesional


Warning: array_unshift() expects parameter 1 to be array, object given in /home/isep/public_html/wp-content/themes/isep/single-tesina.php on line 10

Dificultades específicas en el aprendizaje del reconocimiento de palabras o disléxia evolutiva desde la teoría de la doble vía (en catalán)

  • Reseña breve:

    Trabajo final del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje de ISEP

    “Parteixo del marc teòric de la Psicolingüística que es basa en la teoria de la doble via per donar comptes dels processos lectoescriptors (ruta fonológica i ruta lèxica), amb l´objectiu d´explicar la dislèxia evolutiva (dificultat en el reconeixement de paraules) i la disgràfia volutiva com a dificultats específiques d´aprenentatge de la lectoescriptura. Em basaré també en aquesta teoria per a efectuar l´anàlisi dels diferents casos que aporto”

    Tesina en catalán

  • Autor: María Mercedes Feliu Monterde