Desarrollo de las habilidades sociales en educación especial a través de la música (en catalán)

Reseña breve:

Trabajo final del Máster en Musicoterapia de ISEP

«En aquesta tesina trobarem un estudi per poder aprofundir en la matèria de la musicoteràpia en l’educació especial.

La pràctica i l’observació que s’ha portar a terme a l’Escola L’Espiga de Vilafranca en un dels grups als que es va aplicar la intervenció musicoterapeutica durant 12 sessions va fer que ens plantegéssim la hipòtesi de si la musicoteràpia podria ajudar al procés de sociabilització en aquests nens.

El grup d’usuaris són 4 nens i 1 nena amb diverses patologies i síndromes i, per tant amb una certa dificultat a l’hora de relacionar-se i comunicar-se entre sí.

La confirmació d’aquesta hipòtesi ens mostrarà si realment la música incidirà en els objectius que ens proposem de:
1. Millorar la comunicació i l’afectivitat entre els usuaris.
2. Desenvolupar les habilitats socials…»

Tesina en catalán.

Autor:

Roser Rios Rallé